Pest Control Services 

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon
  • LinkedIn

Tel: + 962 6 565 0708 

Mob: +962 7 97622257 

info@arenajrdan.com 

© 2011 - 2018  Arena Public Health Co. Ltd. 

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon

1st Floor  - Building 37 

Al-Led Street - Jabal Alhussein 

B.O. Box 921219

Amman  11192 Jordan